Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

pogotowie cieplne: (041) 266-62-02

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Przebudowa miejskiego systemu przesyłu i dystrybucji ciepła miasta Ostrowiec Świętokrzyski w celu zmniejszenia start energii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Nasz Cel i nasza Misja

Głównym celem spółki MEC jest zapewnienie mieszkańcom niezawodną dostawę ekologicznego i bezpiecznego ciepła po możliwie niskich cenach.


Główna działalność MEC

produkcja, przesył i dystrybucja energii cieplnej

prowadzenie eksploatacji, remontów i konserwacji źródeł ciepła sieci przesyłowych wraz z węzłami cieplnymi

prowadzenie odpłatne w ramach usług konserwacji i remontów sieci zewnętrznych;

koordynacja wspólnie z kompetentnymi jednostkami inwestycji ciepłowniczych;

sporządzanie oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej dotyczącej urządzeń ciepłowniczych i grzewczych przy współpracy z biurami projektowymi i wykonawcami robót

współpraca z inwestorami i udział w nadzorze technicznym inwestycji

prowadzenie działalności laboratoryjnej w dziedzinie ciepłownictwa dla potrzeb własnych i zlecenia

wynajem sprzętu: samochody ciężarowe, żuraw, spychacz, ładowarka, koparka;

montaż i dozór liczników ciepła

dystrybucja energii elektrycznej na terenie „Starego Zakładu”>


Informacje o spółce

Informacje o spółce zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (D.U.07.16.92)

Źródłem emisji gazowo – pyłowej w ciepłowni MEC Sp. z o. o. jest proces spalania miału węgla kamiennego, a w okresach najzimniejszych także proces spalania oleju opałowego lub gazu ziemnego.

Kotły wodne WR-25 i kocioł parowy OR-16 są opalane węglem o następujących parametrach:

 • wartość opałowa - 22 000 kJ/kg,
 • zawartość siarki - 0,60 %,
 • zawartość popiołu - 18,0 %.

W okresach najzimniejszych sezonu grzewczego dodatkowo do produkcji ciepła będą używane kotły CSF/ES 12000

 • opalane olejem opałowym o parametrach:
  • wartość opałowa - 43 000 kJ/kg,
  • zawartość siarki do 0,18 %,
  • gęstość - 0,85 Mg/m3.
 • opalane gazem ziemnym o parametrach
  • wartość opałowa - 43 000 kJ/kg,
  • zawartość siarki do 0,18 %,
  • gęstość - 0,85 Mg/m3.
Informacja o strukturze paliw pierwotnych wykorzystanych do produkcji ciepła oraz o ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza w 2012 roku.

Struktura zużycia paliw pierwotnych do produkcji ciepła w roku 2012.

Rodzaj paliwaZużycie paliwa [%]
Węgiel kamienny89,8
Gaz ziemny0,53
Olej opałowy-
Ciepło odpadowe9,67

Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w roku 2012

Lp.Rodzaj zanieczyszczeniaWielkość emisji zanieczyszczenia [Mg/rok]Emisja dopuszczalna [Mg/rok]
1.Dwutlenek siarki263,98986,1
2.Dwutlenek węgla2109 718,572-
3.Tlenek węgla226,663-
4.Tlenki azotu129,747263,4
5.Pyły85,148262,5
Sieci cieplne

Wytworzona w Ciepłowni przy ul. Samsonowicza energia cieplna przesyłana jest do węzłów wymiennikowych za pośrednictwem sieci cieplnej dwuprzewodowej. Rozbudowany układ sieci umożliwia doprowadzenie ciepła do prawie wszystkich części miasta.

Parametry sieci:
wysokie - 136/70 oC
niskie - 87,2/65,4 oC

Ogólna długość sieci wynosi 96 800 m, w tym sieci wysokoparametrowej 92 765 m i sieci niskoparametrowej 4 066 m. Długość sieci preizolowanej wynosi 71 220 m, co stanowi 73% ogólnej długości sieci.

Zmiana struktury sieci cieplnej w latach 2007-2012

W m.s.c. rozmieszczonych jest 1390 węzły zasilanych ciepłem z sieci MEC. Miejska Energetyka Cieplna eksploatuje 1260 węzłów jedno- i dwufunkcyjnych. Węzły cieplne pracują w oparciu o wymienniki płytowe oraz wymienniki typu JAD i wyposażone są w układy automatycznej regulacji.

Zestawienie węzłów cieplnych m.s.c

Tabela 1. Zestawienie węzłów cieplnych m.s.c.
LpRodzaj węzłailośćMoc zamówiona z węzła
c.o.c.w.u.
MWMW
1Wymiennikownie grupowe MEC4549,5117,517
2Wymiennikownie indywidualne MEC121559,7926,038
3Wymiennikownie indywidualne odbiorców13015,9482,396
Razem:1390125,25115,951

MEC sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem wykorzystującym najnowocześniejsze metody komputerowego sterowania i monitoringu siecią ciepłowniczą. Stały nadzór sieci cieplnej umożliwia szybką interwencję w przypadku awarii. W chwili obecnej w MEC monitoruje się 52 obiekty węzłów cieplnych oraz źródło ciepła. System śledzi wartości mierzone i jeżeli któryś z parametrów osiągnie wartość krytyczną natychmiast wysyła sygnały alarmów. Zdarzenia takie są zapisywane w odpowiednich rejestrach, co umożliwia ich bieżącą lub późniejszą analizę w postaci tabel i wykresów. Na schematach wartości zmiennych procesu przedstawiane są w postaci liczb albo obiektów graficznych o zmiennej wielkości, kolorze czy pozycji.

Podstawowe dane charakteryzujące przedsiębiorstwo:
LpWyszczególnienieJedn.Wykonanie w 2010 r.Wykonanie w 2011 r.Wykonanie w 2012 r.
1.Produkcja ciepłatys. GJ1 1209901 027
- w wodzie1 086941984
- w parze344843
2Sprzedaż ciepłatys. GJ948838899
- w wodzie928809877
- w parze202922
3Moc zamówionaMW141,7142,7144
4Sprzedaż energii elektrycznejMWh14 98613 62811 018
5Zużycie miałuMg60 91850 89055 561
6Zużycie energii elektrycznejMWh7 0686 6556 553
- ciepłownia5 7645 5225 404
- miasto1 3041 1331 149
7Wynagrodzeniatys.zł9 96310 70510 672
8Nakłady inwestycyjnetys.zł8 4476 43111 080
9Koszty ogółemtys.zł52 86951 52255 298
10Przychody ze sprzedażytys.zł53 60151 86553 808
11Wynik finansowy nettotys.zł732341550

KRS 0000010670 Sąd Rejonowy w Kielcach
Kapitał zakładowy 42 979 000,00 zł
NIP 661-000-02-08
REGON 290513364

copyright 2006 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim