Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim

pogotowie cieplne: (41) 266-62-02
pogotowie energetyczne (Stary Zakład): 507-170-448, 668-806-397

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Przebudowa miejskiego systemu przesyłu i dystrybucji ciepła miasta Ostrowiec Świętokrzyski w celu zmniejszenia start energii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Nasz Cel i nasza Misja

Głównym celem spółki MEC jest zapewnienie mieszkańcom niezawodną dostawę ekologicznego i bezpiecznego ciepła po możliwie niskich cenach.


Główna działalność MEC

produkcja, przesył i dystrybucja energii cieplnej

prowadzenie eksploatacji, remontów i konserwacji źródeł ciepła sieci przesyłowych wraz z węzłami cieplnymi

prowadzenie odpłatne w ramach usług konserwacji i remontów sieci zewnętrznych;

koordynacja wspólnie z kompetentnymi jednostkami inwestycji ciepłowniczych;

sporządzanie oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej dotyczącej urządzeń ciepłowniczych i grzewczych przy współpracy z biurami projektowymi i wykonawcami robót

współpraca z inwestorami i udział w nadzorze technicznym inwestycji

prowadzenie działalności laboratoryjnej w dziedzinie ciepłownictwa dla potrzeb własnych i zlecenia

wynajem sprzętu: samochody ciężarowe, żuraw, spychacz, ładowarka, koparka;

montaż i dozór liczników ciepła

dystrybucja energii elektrycznej na terenie „Starego Zakładu”>


Informacje o spółce

Informacje o spółce zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (D.U.07.16.92)

Miejski System Ciepłowniczy

Ciepło na potrzeby miejskiego sytsemu ciepłowniczego wytwarzane jest w dwóch źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 155,9 MW, należących do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim i scharakteryzowanych jako:

 • Ciepłownia przy ul.Samsonowicza 2 wyposażona w jeden kocioł parowy typu OR 10 opalanym węglem kamiennym, trzy kotły wodne typu WR 25 opalanych węglem kamiennym, oraz jeden kocioł wodny typu WR25 opalanym węglem kamiennym lub zamiennie lekkim olejem opałowym, o łącznej mocy zainstalowanej 131,9 MW.
 • Kotłownia przy Alei Solidarności wyposażona w dwa kotły wodne typu Alstom CFSES 12MW o łącznej mocy zainstalowanej 24,0 MW opalane gazem ziemnymi zamiennie olejem opałowym

Wytworzona w Ciepłowni przy ul. Samsonowicza energia cieplna przesyłana jest do węzłów wymiennikowych za pośrednictwem sieci cieplnej dwuprzewodowej. Sieć cieplna stanowi majątek Miejskiej Energetyki Cieplnej. Rozbudowany układ sieci umożliwia doprowadzenie ciepła do prawie wszystkich części miasta.

Parametry sieci:

 • wysokie 136/70 °C
 • niskie 87,2/65,4 °C

Ogólna długość sieci wynosi 109 143 m, Długość sieci preizolowanej wynosi 96 580 m, co stanowi 88,5 % ogólnej długości sieci.
W m.s.c. rozmieszczonych jest 1799 węzłów zasilanych ciepłem z sieci MEC o łącznej mocy zamówionej 126,17 MW. Spółka systematycznie modernizuje węzły cieplne, likwiduje grupowe węzły cieplne na korzyść nowoczesnych, kompaktowych węzłów cieplnych zasilających pojedyncze budynki. Węzły te wyposażone są w automatykę regulacyjną pozwalającą na dostarczenie do obiektów takiej ilości energii jaka wynika z jego indywidualnych potrzeb.

Sezon grzewczy 2015

Średnia temperatura w okresie sezonu grzewczego w roku 2015 wynosiła +4,60 st. C. Czas trwania ogrzewania wyniósł 216 dni -od 1 stycznia do 4 maja oraz od 1 października do 31 grudnia. Najzimniejsze były miesiące styczeń (średnia temperatura + 1,46 st) i luty (średnia temperatura + 1,46 st)

Paliwo stosowane do wytworzenia ciepła

Źródłem emisji gazowo – pyłowej w ciepłowni MEC Sp. z o. o. jest proces spalania miału węgla kamiennego, a w okresach najzimniejszych także proces spalania oleju opałowego lub gazu ziemnego.

Kotły wodne WR-25 i kocioł parowy OR-16 są opalane węglem o następujących parametrach:

 • wartość opałowa 22 000 kJ/kg,
 • zawartość siarki 0,60 %,
 • zawartość popiołu 18,0 %.

W okresach najzimniejszych sezonu grzewczego dodatkowo do produkcji ciepła będą używane kotły CSF/ES 12000

 • opalane olejem opałowym o parametrach
  • wartość opałowa 43 000 kJ/kg,
  • zawartość siarki do 0,10 %,
  • gęstość 0,85 Mg/m³.
 • opalane gazem ziemnym o parametrach:
  • wartość opałowa 34 430 kJ/kg,
  • zawartość siarki do 40 mg/m³
  • gęstość 0,716 kg/m³.

Struktura zużycia paliw pierwotnych do produkcji ciepła w roku 2015:

Rodzaj paliwaZużycie paliwa [%]
Węgiel kamienny93,6
Gaz ziemny-
Olej opałowy0,00
Ciepło odpadowe6,4
Zużycie paliwa

Paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła w Ciepłowni MEC jest węgiel kamienny. W 2015 roku zużycie paliwa wyniosło 47,94 tys. ton.

Produkcja ciepła i efektywność zużycia paliwa

W 2015 r. do wytworzenia 1 GJ energii cieplnej wystarczało spalenie 59 kg węgla. Wyprodukowano łącznie 868 840 GJ ciepła .

Emisje do powietrza

Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w roku 2015

Rodzaj zanieczyszczeniaWielkość emisji zanieczyszczenia [Mg/rok]Emisja dopuszczalna [Mg/rok]
Dwutlenek siarki375,26986,1
Dwutlenek węgla95 178-
Tlenek węgla22,78-
Tlenki azotu105,32263,4
Pyły1,34262,5

KRS 0000010670 Sąd Rejonowy w Kielcach
Kapitał zakładowy 42 979 000,00 zł
NIP 661-000-02-08
REGON 290513364

copyright 2006 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim